บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  แสงเชิงรังสี 7 การมองเห็นสี (แสงสี สารสี)

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน