บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  (ไฟฟ้าสถิต 4) ความต่างศักย์เนื่องจากสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน