บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  3. พันธะโคเวเลนต์ 2 อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว โคเวลนต์ไม่เป็นไปตามกฎออกเตต

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน