รายละเอียดคอร์ส

คืออะไร? เหมาะกับใคร?

เป็นคอร์สวีดีโอฝึกทำโจทย์จากพื้นฐานไปซับซ้อน สำหรับน้องที่อยากหาตัวช่วยฝึกทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น

**แถมวีดีโอทบทวนเนื้อหา**

เอกสารมีให้โหลด

> E-Book สรุปบทเรียน

> E-Book โจทย์ (เฉลยใส่ให้บางข้อแล้ว)

ดูแนวทางการคิดได้ในวีดีโอตะลุยโจทย์

**เอาไปเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องแบกหนังสือให้หนัก**

เรียนแล้วได้อะไร?
  • เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรหนังสือ สสวท 2551 และฉบับปรับปรุง 2560 (อิงตามตัวชี้วัด และข้อสอบ PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET)
ทำไมต้องเรียน?
  • ประหยัดเวลาและได้ความรู้ครบถ้วน
  • ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
  • ไม่พูดนอกเรื่อง ไม่ทำให้เสียเวลา
  • วีดีโอสอนด้วยสไสด์สวยน่าเรียน
รับประกันอะไร?
  • เรียนกี่รอบก็ได้ ไม่จำกัดเวลา
  • เรียนได้นาน 1 ปี นับจากวันเข้าระบบ
  • ไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน


เนื้อหาในบทเรียน

ดูตัวอย่างเพื่อช่วยตัดสินใจ

  E-Book ประกอบการเรียน (โหลดได้)
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 1 อะตอมและสมบัติของธาตุ
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 2 พันธะเคมี
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 3 โมลและสูตรเคมี
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 4 สารละลาย
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 5 ปริมาณสัมพันธ์
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 6 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 7 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 8 สมดุลเคมี
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 9 กรด-เบส
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 10 เคมีไฟฟ้า
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 11 เคมีอินทรีย์
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอบทที่ 12 พอลิเมอร์
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน

การยกเลิกการเป็นสมาชิก

สำหรับผู้ที่ใช้การตัดเงินผ่านบัตร
1. กดที่รูปโปรไฟล์
2. เลือกจัดการการสมัครสมาชิก
3. เลือก "ยกเลิก" หลักชื่อคอร์สที่สมัคร
(ยกเลิกก่อนวันที่สมัครครั้งแรกของเดือนถัดไป และสามารถเรียนต่อไปได้จนครบ 1 เดือน)


สำหรับผู้ที่ชำระผ่านธนาคาร
ไม่ต้องกระทำการใดๆ ยกเว้นหากต้องการเรียนต่อในเดือนถัดไป ให้โอนเงินและแจ้งการโอนเงินตามปกติ


พบปัญหาหรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
INK LAB TUTOR FACEBOOK