ประวัติ พี่อิ๊ง

ชื่อ สุวพิชชา บุญธรรม

ชื่อเล่น อิ๊ง (INK)


เกิดและโตที่ชลบุรี จนเรียนจบ ม.ปลาย เรียนต่อปริญญาที่ ม.เชียงใหม่ จบปริญญาตรีและปริญญาเอก (ดอกเตอร์)

ชอบแฮร์รี่ พอตเตอร์ ซีรีย์ Let’s eat เพลง R & B อาหารโปรดแกงส้มไข่เจียวและก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่

ประวัติการสอนหนังสือ


วิชาที่สอน : ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ โลกและดาราศาสตร์

(พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน) เป็นติวเตอร์สอนตัวตัวต่อ และกลุ่ม

(พ.ศ. 2556 – 2561) เป็นติวเตอร์ประจำสถาบันกวดวิชาเตรียมทหาร CM Cadet

(พ.ศ. 2557 – 2559) ติวเตรียมสอบโควตา มช. วิชาเคมี และ O-NET วิทยาศาสตร์ ให้กับ โรงเรียนภาคเหนือ และค่ายฝันรัก

(พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน) สอนผ่านทางวีดีโอคอล เว็บไซต์ GuruGooroo

(พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน) ทำวีดีโอสอนผ่านยูทูป ช่อง INK Lab

อาชีพ

ประสบการณ์และประวัติการทำงาน

– นักศึกษาวิจัยพิเศษ สถาบันวิจัยวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.โทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น (8 เดือน)

– นักวิจัยหลังปริญญาเอก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับสาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัย (1 ปี)


ประวัติการศึกษา

– มัธยมศึกษา โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จ.ชลบุรี

– ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (เกรียตินิยมอันดับ 1)

– ปริญญาเอก สาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

รางวัลและทุนการศึกษาที่เคยได้รับ

– รางวัลเรียนดี ประเภทผลการเรียนดีเด่นตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

– ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)

– ทุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

พบปัญหาหรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
INK LAB TUTOR Facebook