บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  8. สมบัติสารประกอบตามหมู่และคาบ สารประกอบคลอไรด์ สารประกอบออกไซด์ ความเป็นโลหะ อโลหะ

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน