บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  โมลและสูตรเคมี 4 สูตรเอมพิริคัล (สูตรอย่างง่าย) สูตรโมเลกุล

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน