นี่ไง!

INK Lab Unlimited!

สอบครั้งหน้าไม่พลาด

เรียนไม่จำกัดบท เคมี ฟิสิกส์

รวมบทเรียนเคมี ฟิสิกส์ ทั้งหมด


เป็นคอร์สวีดีโอฝึกทำโจทย์จากพื้นฐานไปซับซ้อน สำหรับน้องที่อยากหาตัวช่วยฝึกทำโจทย์เพื่อใช้เตรียมสอบให้ได้คะแนนสูงในเวลาสั้น ๆ

**แถมวีดีโอทบทวนเนื้อหา (วีดีโอเดียวกับในยูทูป INK Lab แต่ไม่มีโฆษณา)

มีให้โหลด

> E-Book สรุปบทเรียน

> E-Book โจทย์ (เฉลยใส่ให้บางข้อแล้ว)

รายชื่อคอร์สเคมี

ครบทุกบทเรียนแล้ว

ม.4 เทอม 1

C01 อะตอมและสมบัติของธาตุ

C02 พันธะเคมี

ม.4 เทอม 2

C03 โมลและสูตรเคมี

C04 สารละลาย

C05 ปริมาณสัมพันธ์ 

ม.5 เทอม 1

C06 แก๊สและสมบัติของแก๊ส

C07 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

C08 สมดุลเคมี

ม.5 เทอม 2

C09 กรด-เบส

C10 เคมีไฟฟ้า

ม.6 เทอม 1

C11 เคมีอินทรีย์

C12 พอลิเมอร์

ม.6 เทอม 2

ไม่มีเนื้อหาออกสอบ (หนังสือ สสวท ปรับปรุง 2560)

รายชื่อคอร์สฟิสิกส์

ครบทุกบทเรียนแล้ว

ม.4 เทอม 1

P01 การเคลื่อนที่แนวตรง

P02 แรงและกฎการเคลื่อนที่

ม.4 เทอม 2

P03 สมดุลกล

P04 งานและพลังงาน

P05 โมเมนตัมและการชนี้

P06 การเคลื่อนที่แนวโค้ง

ม.5 เทอม 1

P07 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

P08 คลื่น

P09 แสงเชิงคลื่น

P10 แสงเชิงรังสี

ม.5 เทอม 2

P11 เสียง

P12 ไฟฟ้าสถิต

P13 ไฟฟ้ากระแส

ม.6 เทอม 1

P14 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

P15 ความร้อนและแก๊ส

P16 ของแข็งและของไหล

ม.6 เทอม 2

P17 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

P18 ฟิสิกส์อะตอม

P19 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

ได้อะไรบ้างในบทเรียน

ส่วนความเข้าใจเนื้อหา

วีดีโอสอน ปูพื้นฐานบทเรียนให้แน่น หัวข้อครบที่จำเป็นสำหรับการสอบ ครอบคลุมเนื้อหาอิงตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่หนังสือ สสวท 2560 และตัวชี้วัด


มี E-Book สรุป โหลดได้ เอาไว้เรียนคู่กับวีดีโอ

ภายใน E-Book ใช้ภาพประกอบสวยและภาษาเข้าใจง่าย

ส่วนฝึกทำโจทย์

เพื่อให้เข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง น้องจำเป็นต้องฝึกทำโจทย์ 


มี E-Book โจทย์โหลดได้ มีโจทย์ให้ฝึกตั้งแต่ 25 ข้อขึ้นไป เป็นโจทย์ที่พบได้ในข้อสอบ

ลองทำเองแล้วคิดไม่ออกให้ดูวีดีโอสอนทำโจทย์ ในวีดีโอสอนแนวทางสำหรับแก้โจทย์ข้อนั้นอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน หลังจากดูน้องจะได้แนวทางแก้โจทย์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

INK Lab Unlimited

มีดีอะไร? 

สุดยอด!

99% ชอบ!

● ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

● จำสิ่งที่เกี่ยวข้องกันในครั้งเดียว

● สอนให้คิดเป็นระบบขั้นตอน

● ได้ฝึกทำโจทย์ที่มีในข้อสอบจริง

● เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน


ยืนยันจากผู้เรียนในยูทูป 99% ชอบ

ดูสิ!

เร็วมาก!

● พูดในสิ่งที่สำคัญเท่านั้น

● ใช้สไลด์สอนที่สวย อ่านง่าย

● ไม่พูดนอกเรื่อง


เทียบจากข้อมูล INK Lab สอนให้เข้าใจสอบได้เกรดดีเร็วที่สุด (เรียนบทละไม่เกิน 5 ชั่วโมง)

ที่ไหน เมื่อไหร่

เรียนกี่รอบก็ได้!

● เรียนได้หลายบท

● ดูกี่รอบก็ได้

● ไม่ต้องแบกหนังสือให้หนัก

● ไม่เสียเงินเพิ่ม


เทียบสิ่งที่จะได้กับราคานี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม