การยกเลิกเป็นสมาชิก

สำหรับผู้ที่ใช้การตัดเงินผ่านบัตร

ทำตามขั้นตอนตามหมายเลข 1 2 3

เพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกค่ะ

(สำหรับผู้ที่โอนเงิน เลื่อนลงไปข้างล่างค่ะ**)

สำหรับผู้ที่โอนเงินผ่านธนาคาร

>> จะมีอีเมลแจ้งเตือนให้ต่ออายุก่อนเวลาหมดอายุคอร์ส 5 วัน

>> ถ้าไม่มีการต่ออายุภายในเวลากำหนด จะถือว่าตกลงยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที

จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป