บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  แก๊สและสมบัติของแก๊ส 4 กฎความดันย่อยของดอลตัน 1

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน