บทที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ

การทำซ้ำ เผยแพร่ จำหน่าย แจก E-Book และวีดีโอของ INK Lab โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย

มี 5 ไฟล์ เลื่อนลงไป มีให้กดดาวน์โหลด

E-Book เอกสารสรุป อะตอมและตารางธาตุ.pdf
E-Book เอกสารสรุป ธาตุและสารประกอบ.pdf
E-Book โจทย์ในวีดีโอ อะตอมและตารางธาตุ + ธาตุและสารประกอบ.pdf
ตารางธาตุ.pdf
ดาวน์โหลด
ตารางธาตุหมู่ A.pdf
จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป