บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  แก๊สและสมบัตของแก๊ส 2 กฎแก๊สอุดมคติ

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน