บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  กรด-เบส 6 ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ความเป็นกรด-เบส ของเกลือ

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน