บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  2.คำนวณค่าคงที่สมดุล เริ่ม เปลี่ยนแปลง สมดุล

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน