บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  ความร้อนและแก๊ส 3 แก๊สอุดมคติ

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน