บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  การเคลื่อนที่แนวโค้ง 2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เต็มรูป

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน