บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  ระยะทาง และ การกระจัด (การเคลื่อนที่ในแนวตรง 1)

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน