บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  2. เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสมํ่าเสมอ

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน