บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  (ไฟฟ้าสถิต 5) ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน