บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน