บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  ฟิสิกส์อะตอม 3 : ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน