บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  (แสงเชิงคลื่น 2) การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน