บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  การเคลื่อนที่บนพื้นราบ (การเคลื่อนที่ในแนวตรง 4)

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน