บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  การเคลื่อนที่แนวโค้ง 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ครึ่งรูป

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน