บทเรียนก่อนหน้า จบบทเรียน ไปบทเรียนถัดไป  

  ของแข็งและของไหล 1 : ของแข็ง สภาพยืนหยุ่นของของแข็ง

เนื้อหาการบรรยายถูกล็อค
หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ.
สมัครเรียนเพื่อรับคอร์สเรียน